"Omdat iedereen gehoord wil worden"

Stichting New Hope School for the Deaf


New Hope School for the Deaf ontvangt geen overheidssteun en is daarom vrijwel geheel afhankelijk van giften. We kunnen uw hulp daarom goed gebruiken! Elke gift zal volledige ten goede komen aan de school en haar leerlingen. Voor een eenmalige gift kunt u geld storten naar NL74 RABO 0301 2992 50 t.a.v. Stichting New Hope School for the Deaf.

Oprichting

Stichting New Hope School for the Deaf bestaat officieel sinds 10 juni 2014. De stichting is in leven geroepen door Ine Aerts, die, naast haar functie als co-directrice van de New Hope School in Oeganda, ook student Internationale Ontwikkelingsstudies is aan de Wageningen Universiteit. De New Hope School wordt niet gesubsidieerd door de Oegandese overheid.

Activiteiten

Stichting NHSD organiseert met regelmaat activiteiten, met als doel geld in te zamelen voor de New Hope School en/of bewustzijn te creeëren voor de situatie van dove kinderen in Oeganda.

Volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van onze aankomende activiteiten!

De School

New Hope School for the Deaf is een school voor dove kinderen en jongeren in het dorpje Kyaketebe, in het Zuid-Westen van Oeganda. Het doel van de school is om dove kinderen en jongeren toegang te bieden tot speciaal onderwijs, en het hen daardoor mogelijk te maken een leven te kunnen leiden dat geïntegreerd is in de Oegandese samenleving.

De doelen van de stichting


 • Het (financieel) steunen:

  van de Community Based Organisation NHSD in Oeganda. Zowel het bestuur als de commissie zijn aan de stichting verbonden op een vrijwillige basis.
 • Het verbinden:

  van de New Hope School for the Deaf in Oeganda met een internationaal netwerk.
 • Het creëren van:

  naamsbekendheid voor de New Hope School for the Deaf en bewustmaking in Europa van de situatie voor dove kinderen in Oeganda.
 • Het verrichten van:

  alle verdere handelingen, die in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Bekijk deze korte film om een beter beeld te krijgen van onze stichting.

New Hope School for the Deaf
Lees hier verder!

Een beeld van de situatie:

Op het moment wonen en leren er veertig kinderen en jongeren aan de New Hope School for the Deaf. De kinderen slapen 's nachts bij de school en gaan in de weekenden en vakanties naar huis, indien hun thuissituatie dit toelaat. Ze krijgen les van acht leraren, voor wie het leraarschap aan de school een voltijds baan is. Er zijn verschillende klassen, van de kleuterklas tot groep zeven. De jongeren die het basisonderwijs hebben afgerond, krijgen les in schrijnwerken, kleermakerij en kunstnijverigheid, zodat ze later een beroep kunnen uitoefenen en, onafhankelijk van anderen, een inkomen kunnen genereren. Alle lessen worden gegeven in gebarentaal, en zijn aangepast aan de specifieke behoeften van de kinderen. De groepen zijn klein, en er wordt veel gebruik gemaakt van visueel leermateriaal. Naast de leraren heeft de school een vaste kok in dienst, en een begeleider die voor de kinderen zorgt na schooltijd, en die ook 's nachts aanwezig is. De kinderen worden begeleid bij hun schooltaken en krijgen ook veel ruimte en tijd om te spelen. Naast het onderwijs aan de kinderen biedt de school ook cursussen gebarentaal aan de families en de gemeenschap waarin de school zich bevindt.

Een beeld van de situatie:

In Oeganda heerst er veel discriminatie tegenover doven, en gaan veel dove kinderen niet naar school. Dit komt onder andere door een laag aanbod aan dovenscholen, omdat de ouders niet weten dat er speciaal onderwijs bestaat, omdat ze het schoolgeld niet kunnen betalen, en/of omdat ze op grond van vooroordelen en stigmatisering het kind niet naar school willen sturen. In de omgeving van Kyakateb zijn slechts enkele dovenscholen, en omdat deze privé zijn, kosten ze veel geld. De Oegandese regering doet er weinig aan om de situatie voor dove kinderen te verbeteren. Vooral doven in rurale gebieden lijden hieronder. Er zijn heel veel doven in Oeganda. De meest voorkomende oorzaak voor doofheid bij kinderen is een bepaald type malariamedicatie, waarvan doofheid bij kleine kinderen als neveneffect optreedt. Hiernaast zijn er natuurlijk meer mogelijke oorzaken aan te wijzen. De medische hulp in Oeganda, vooral in rurale gebieden, is onvoldoende ontwikkeld om de nodige zorg te kunnen bieden. In elk klein dorp is wel een doof persoon te vinden. De meesten van hen zijn niet naar school geweest, en leven een bestaan aan de grenzen van de gemeenschap.

Waar wij als stichting voor staan:


Het verbeteren van de leefomstandigheden:

De New Hope School for the Deaf werkt nauw samen met de familie van de kinderen, om de eerdergenoemde uitgangssituatie van stigmatisering en armoede te verbeteren.

Het schoolgeld wordt bepaald op basis van het familie-inkomen. Als de families zien dat hun kind kan leren, een taal beheersen, kan rekenen en schrijven, zijn ze snel overtuigt van het belang van educatie voor hun kind.

Toch blijft er in de gemeenschappen rondom de families en de school nog veel te doen op het gebied van het bestrijden van stigmatisering.

Een veilige omgeving:

Veel van de leerlingen komen uit een moeilijke thuissituatie, waar ze onder andere hebben geleden aan discriminatie, isolatie, uitbuiting, geweld of verwaarlozing, maar vooral extreme armoede.

We zien deze kinderen opbloeien aan de school. Veel van hen hebben nog nooit kennis gemaakt met gebarentaal, en vinden nu een manier om met hun directe omgeving te communiceren. Vriendschappen worden gesloten en talenten ontwikkeld.

De school biedt een geborgen gemeenschap waarbinnen kinderen de ruimte vinden om de wereld te ontdekken en mee te leren omgaan.

Wilt u ons helpen met activiteiten en ideeën?

Ook als u niet financieel wilt of kunt bijdragen, kunnen we uw hulp goed gebruiken! Denk bijvoorbeeld aan het delen van onze berichten en activiteiten op Facebook, maar ook aan het organiseren van benefiet-activiteiten bij u in de buurt. Ook als u ideeën voor activiteiten of suggesties hebt die ons kunnen helpen, horen wij die graag!

In de omgeving Wageningen hebben wij een actieve en enthousiaste commissie die ons helpt bij het organiseren van activiteiten. Lijkt het u leuk om u hierbij aan te sluiten, of om af en toe een handje te helpen? We zijn altijd op zoek naar nieuwe leden!

Heeft u of kent u een organisatie die sympathiseert met onze doelstellingen? We staan altijd open voor samenwerkingen met andere organisaties!

Wenst u een eenmalige gift over te maken?

Om NHSD draaiende te houden is deze met name afhankelijk van giften. Om deze reden is het bestaan van de stichting cruciaal: door, onder andere, het organiseren van fondsenwervende activiteiten hoopt de stichting een steentje bij te kunnen dragen aan een financieel stabielere situatie voor de school.

Voor een eenmalige gift kunt u geld storten naar NL74RABO0301299250 t.a.v. Stichting New Hope School for the Deaf. Wij zijn momenteel nog bezig met het ontwerpen van een vast systeem voor periodieke giften. Mocht u geïnteresseerd zijn om ons met regelmaat te steunen, dan kunt u contact met ons opnemen. We kunnen dan in overleg een persoonlijke regeling treffen.

We zijn blij met ieder bedrag. Alvast bedankt voor uw steun!

Contact:


Contactinformatie

Postadres:
Waldorpstraat 1326
2521 CZ, 's-Gravenhage

KvK-nummer:
60837632

RSIN-nummer:
854081665

IBAN-nummer:
NL74 RABO 0301 2992 50

info@stichtingnhsd.org
www.stichtingnhsd.org

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden:

Ine Aerts (voorzitter)
Imme Widdershoven (secretaris)
Marieke Huizenga (penningmeester)
Viviënne Huppertz (acquisitie)
Douwe de Vries (evenementcoördinator)

© 2016 Ontwerp met behulp van , technische realisatie door Cas Widdershoven | Stichting New Hope School for the Deaf